در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG26 کارگاه آموزش طراحی شبکه ۲ روز 1398/05/17 پنج شنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
KM34 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه ۱ روز 1398/05/16 چهارشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
SD24 امنیت در سیستمهای کنترل صنعتی ICS/SCADA Security Essentials v.2 24 1398/05/10 پنجشنبه ها 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
F5-11 F5-BIGIP-LTM 16 ساعت 1398/06/15 جمعه‌ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA272 NET+ / CCNA Routing & Switching ۶۰ 1398/05/13 یکشنبه و چهارشنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
CA273 NET+ / CCNA Routing & Switching ۳+۳ روز 1398/06/02 شنبه الی دوشنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CU53 CCNA Security 4 روز 1398/06/02 سه شنبه الی جمعه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CW63 CCNA Wireless 4 روز 1398/06/09 شنبه الی سه شنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CN162 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version ۸۰ 1398/04/28 جمعه ها ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
CD60 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version ۳+۳ روز 1398/05/23 چهارشنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CS29 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I ۴+۴ روز 1398/05/14 دوشنبه الی پنج شنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
SD11 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part II -2016 4+4 روز 1398/06/04 دوشنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CF28 CISCO FirePower 70 1398/05/10 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CL13 Pack CCNA + CCNP Collaboration 60 1398/05/06 یکشنبه و سه شنبه 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT134 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 65 1398/04/29 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VT135 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 4+4 روز 1398/06/09 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VH84 VMware Horizon (with View) v.7x 40 1398/06/07 پنجشنبه ها 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
VS45 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x 2 روز 1398/05/17 پنج شنبه و جمعه 10 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VS46 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x ۲ روز 1398/06/28 پنج شنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
NS41 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x ۴۰ 1398/05/01 سه شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR25 VMware Advanced VDI ۳ روز 1398/05/04 جمعه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VR26 VMware Advanced VDI ۲۰ 1398/06/25 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VD31 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1398/06/10 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR19 VMware vRealize Operations Manager v6x ۴۰ 1398/05/20 چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
SR24 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x ۳۰ 1398/05/03 پنج شنبه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
SR25 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x 30 1398/06/09 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LI20 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 3+3 روز 1398/05/10 پنج شنبه الی شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
LP76 (pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202 80 1398/06/22 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CH51 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 5 روز 1398/06/09 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EC115 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 3+2 روز 1398/06/20 چهارشنبه الی پنج شنبه ۹ الی ۱۴ نیمه فشرده پیش ثبت نام
EA40 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1398/06/11 دوشنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST27 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1398/05/31 پنج شنبه الی دوشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CI113 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 5 روز 1398/06/23 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
FG231 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1398/06/28 پنجشنبه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
TH22 دوره تشخیص تهدیدات سایبری 35 ساعت 1398/06/14 پنج‌شنبه ها 9الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS73 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1398/06/02 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
TF30 ITIL Foundation v.4 چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 2 روز 1398/05/05 شنبه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
PM35 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1398/06/23 روزهای زوج 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
KP26 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1398/06/29 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SU15 دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای Professional Scrum Master ۲ روز 1398/06/02 شنبه و یکشنبه ۹ الی ۱۵ فشرده پیش ثبت نام
SO13 دوره مالک محصول اسکرام Professional Scrum Product Owner ۲ روز 1398/05/19 شنبه و یکشنبه ۹ الی ۱۵ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX54 Administering Microsoft Exchange Server 2019 5 روز 1398/05/29 سه شنبه الی پنج شنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
SC76 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 3+3 روز 1398/05/29 سه شنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
SP34 دوره جامع مدیریت و سرپرستی SharePoint Administration 2016 60 1398/05/20 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SH18 دوره جامع برنامه نویسی و توسعه SharePoint Development 2016 40 1398/06/08 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM61 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1398/05/09 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO54 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1398/05/11 جمعه ها 9.30 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SO55 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 5 روز 1398/06/14 دوشنبه الی جمعه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
SP23 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 40 1398/05/09 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SF21 Continuous Monitoring and Security Operations :Sec 511 40 1398/05/24 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SI29 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1398/05/23 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SW34 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 30 1398/05/03 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SW35 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 4 روز 1398/06/26 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 16 فشرده پیش ثبت نام
CK96 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 4 روز 1398/05/15 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SS35 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1398/05/06 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SV22 SIEM و روش‌های تحلیل داده SANS; SEC 555 50 1398/06/31 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY32 بسته ویژه کاربردی پایتون مقدماتی و پیشرفته python 50 1398/05/18 جمعه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
DJ21 بسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته 50 1398/06/09 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC55 pack EMC ISM + EMC VNX ۶۵ 1398/05/05 شنبه و دوشنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EC58 pack EMC ISM + EMC VNX 4+4 روز 1398/05/15 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ES45 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 35 1398/05/31 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی HP
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PL29 HP ProLiant ML/DL/SL Servers ۳ روز 1398/05/14 دوشنبه الی چهارشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
GTS01 نسل پنجم شبکه مخابرات سیار 5G- آنلاين 16 1398/06/15 جمعه ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
VRO02 VMware : Install, Configure, Manage ICM - آنلاین 35 1398/06/09 شنبه و دوشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
NTO103 +Network - آنلاین 20 1398/05/10 پنج‌شنبه ها 9.30 الی 12.30 آن لاین پیش ثبت نام
CAO103 Cisco CCNA Routing & Switching - آنلاین 30 1398/05/25 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
CAO104 Cisco CCNA Routing & Switching - آنلاین 30 1398/05/13 یکشنبه و سه شنبه ۱۷.۳۰ الی ۱۹.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CEO103 CEH - آنلاین 35 1398/05/05 یکشنبه و سه شنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CIO103 Certified Secure Computer User-CSCU - آنلاین 8 1398/06/25 دوشنبه‌ ها ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
SPO103 +Security - آنلاین 20 1398/05/24 پنج‌شنبه ها 9.30 الی 12.30 آن لاین پیش ثبت نام
BTO24 آشنایی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال - آنلاین 20 1398/05/17 پنج‌شنبه ها 9.30 الی 12.30 آن لاین پیش ثبت نام
GTO31 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) آنلاین 25 1398/05/16 شنبه و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CUO53 CCNA Security - آنلاین 30 1398/05/20 دوشنبه‌ و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CVO32 CCNA Collaboration - آنلاین 30 1398/06/11 دوشنبه‌ و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
DJO413 بسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته آنلاین 40 1398/06/24 یکشنبه و سه شنبه 18 الی 20.30 آن لاین پیش ثبت نام
PYO32 بسته ویژه کاربردی پایتون مقدماتی و پیشرفته python آنلاین 40 1398/05/15 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»