در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG25 کارگاه آموزش طراحی شبکه ۲ روز 1398/03/30 پنج شنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
KM33 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه ۱ روز 1398/03/29 چهارشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
IT28 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation ۴ روز 1398/03/28 سه شنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
TH20 Threat Detection, Hunting and Intelligence ۴۰ 1398/02/31 یکشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
SD23 امنیت در سیستمهای کنترل صنعتی ICS/SCADA Security Essentials v.2 24 1398/03/23 پنجشنبه ها 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA268 NET+ / CCNA Routing & Switching ۳+۳ روز 1398/03/10 جمعه الی یکشنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CA269 NET+ / CCNA Routing & Switching ۶۰ 1398/03/21 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CU52 CCNA Security 4 روز 1398/03/28 سه شنبه الی جمعه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CW61 CCNA Wireless 4 روز 1398/03/18 شنبه الی سه شنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CN160 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version ۴+۵ روز 1398/03/19 یکشنبه الی چهارشنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CD59 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version ۳+۳ روز 1398/03/25 شنبه الی دوشنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CS28 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I ۴+۴ روز 1398/03/27 دوشنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
SD11 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part II -2016 4+4 روز 1398/04/17 دوشنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CF27 CISCO FirePower 70 1398/03/23 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CL12 Pack CCNA + CCNP Collaboration 60 1398/03/10 جمعه‌ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT132 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 ۶۵ 1398/03/19 یکشنبه ها و سه شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VT129 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 ۶۵ 1398/03/23 پنجشنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
VT130 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 ۴+۴ روز 1398/03/25 شنبه الی سه شنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
VH81 VMware Horizon (with View) v.7x 5 روز 1398/03/27 دوشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VP19 vSphere Data Protection Advanced-VDP 2 روز 1398/03/08 چهارشنبه و پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VS44 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x ۲ روز 1398/03/30 پنج شنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
NS39 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x ۴۰ 1398/03/24 جمعه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
NS40 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x ۲+۳ روز 1398/03/31 جمعه و شنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
VR22 VMware Advanced VDI ۳ روز 1398/03/03 جمعه الی یکشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
VR23 VMware Advanced VDI ۲۰ 1398/03/29 دوشنبه و چهارشنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
VD30 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1398/03/12 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR17 VMware vRealize Operations Manager v6x ۴۰ 1398/03/22 چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
SR20 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x ۳۰ 1398/03/13 شنبه و دوشنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
SR21 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x 30 1398/03/23 پنجشنبه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CE110 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux ۵ روز 1398/03/19 یکشنبه الی پنجشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
EC111 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux ۴۵ 1398/03/23 پنج شنبه ها ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
EA40 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1398/03/20 دوشنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST27 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1398/03/09 پنج شنبه الی دوشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CI112 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 5 روز 1398/04/01 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS72 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1398/03/18 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PM33 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1398/02/30 روزهای زوج 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
KP25 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1398/03/10 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SU13 دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای Professional Scrum Master ۲ روز 1398/02/28 شنبه و یکشنبه ۹ الی ۱۵ فشرده پیش ثبت نام
SO12 دوره مالک محصول اسکرام Professional Scrum Product Owner ۲ روز 1398/03/18 شنبه و یکشنبه ۹ الی ۱۵ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX50 Administering Microsoft Exchange Server 2019 ۴۰ 1398/03/03 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EX51 Administering Microsoft Exchange Server 2019 5 روز 1398/03/06 دوشنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
SC72 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 50 1398/03/03 جمعه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
SC73 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 3+3 روز 1398/04/11 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
SH18 دوره جامع برنامه نویسی و توسعه SharePoint Development 2016 40 1398/03/31 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM61 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1398/03/22 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO51 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1398/03/10 جمعه ها 9.30 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SO52 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 5 روز 1398/03/20 دوشنبه الی جمعه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
SP21 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 40 1398/03/23 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SF20 Continuous Monitoring and Security Operations :Sec 511 40 1398/03/09 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SI28 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1398/03/09 پنج شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SW30 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 ۳۰ 1398/03/09 پنج شنبه ها ۱۵ الی ۱۹ عادی پیش ثبت نام
WO24 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1398/03/25 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
CK96 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 4 روز 1398/03/18 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SS34 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1398/03/09 پنجشنبه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
SV21 SIEM و روش‌های تحلیل داده SANS; SEC 555 50 1398/03/09 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC54 pack EMC ISM + EMC VNX ۶۵ 1398/03/24 جمعه ها ۱۴ الی ۱۹ عادی پیش ثبت نام
EC52 pack EMC ISM + EMC VNX 4+4 روز 1398/03/28 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
DJ42 بسته ویژه توسعه برنامه‌های تحت وب با پایتون (پایتون کاربردی + فریم ورک جنگو) 60 1398/03/25 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ES44 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 35 1398/03/02 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی HP
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PL28 HP ProLiant ML/DL/SL Servers ۳ روز 1398/03/27 دوشنبه الی چهارشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LP75 (pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202 80 1398/03/03 جمعه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
GTS01 نسل پنجم شبکه مخابرات سیار 5G- آنلاين 16 1398/03/10 جمعه ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
VRO01 VMware : Install, Configure, Manage ICM - آنلاین 35 1398/03/28 یکشنبه و سه شنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
NTO101 +Network - آنلاین 20 1398/03/09 پنج‌شنبه ها 9.30 الی 12.30 آن لاین پیش ثبت نام
CAO101 Cisco CCNA Routing & Switching - آنلاین 30 1398/03/10 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
CAO102 Cisco CCNA Routing & Switching - آنلاین 30 1398/03/07 یکشنبه و سه شنبه ۱۷.۳۰ الی ۱۹.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CEO101 CEH - آنلاین 35 1398/03/26 یکشنبه و سه شنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CIO101 Certified Secure Computer User-CSCU - آنلاین 8 1398/03/27 دوشنبه‌ ها ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
BTO23 آشنایی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال - آنلاین 20 1398/03/02 پنج‌شنبه ها 9.30 الی 12.30 آن لاین پیش ثبت نام
GTO30 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) آنلاین 25 1398/02/28 شنبه و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CUO52 CCNA Security - آنلاین 30 1398/03/20 دوشنبه‌ و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CVO31 CCNA Collaboration - آنلاین 30 1398/03/27 دوشنبه‌ و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
DJO412 بسته ویژه توسعه برنامه‌های تحت وب با پایتون (پایتون کاربردی + فریم ورک جنگو) آنلاین 30 1398/03/21 یکشنبه و سه شنبه 18 الی 20.30 آن لاین پیش ثبت نام
PYO30 بسته ویژه برنامه نویسى پایتون python: پایتون کاربردى + پایتون پیشرفته آنلاین 30 1398/03/24 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»