در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG24 کارگاه آموزش طراحی شبکه 2 روز 1397/12/16 چهارشنبه و پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
KM32 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه 1 روز 1397/12/15 جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
IT25 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 4 روز 1397/11/29 دوشنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
IT26 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 4 روز 1397/12/06 دوشنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
BT21 کارگاه آموزشی آشنایی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال 20 1397/11/05 جمعه ها 10 الی 12 عادی پیش ثبت نام
BTO23 آشنایی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال - آنلاین 20 1397/11/25 پنج‌شنبه ها 14:30 الی 17:30 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA263 NET+ / CCNA Routing & Switching 60 1397/11/03 روزهای زوج 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CA264 NET+ / CCNA Routing & Switching 3+3 روز 1397/11/24 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CV29 CCNA Collaboration 50 1397/10/28 جمعه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CU50 CCNA Security 4 روز 1397/11/06 شنبه الی سه شنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CN158 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1397/10/27 پنجشنبه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
Cn159 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 5+4 روز 1397/11/06 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CD57 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1397/10/26 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CD58 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1397/12/01 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
SD10 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part II -2016 4+4 روز 1397/11/09 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CF26 CISCO FirePower 70 1397/11/12 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CL11 Pack CCNA & CCNP Collaboration 60 1397/11/12 جمعه‌ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT126 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 65 1397/11/11 پنجشنبه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VT127 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 65 1397/11/17 شنبه و چهارشنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VT128 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 4+4 روز 1397/11/27 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VH78 VMware Horizon (with View) v.7x 40 1397/11/25 پنجشنبه ها 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
VP18 vSphere Data Protection Advanced-VDP 2 روز 1397/11/15 دوشنبه و سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VS43 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x 2 روز 1397/11/11 پنج شنبه و جمعه 10 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
NS36 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x 2+3 روز 1397/11/13 شنبه و یکشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VR20 VMware Advanced VDI 20 1397/12/02 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR16 VMware vRealize Operations Manager v6x 40 1397/11/29 دوشنبه ها 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SR18 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x 30 1397/11/25 پنجشنبه ها 10.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CH50 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 5 روز 1397/10/29 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CE1012 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 45 1397/11/11 پنج شنبه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
CE1013 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 45 1397/11/10 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CE1016 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 5 روز 1397/11/27 شنبه الی چهارشنبه 17 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
EA39 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1397/11/29 دوشنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST26 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1397/11/10 چهارشنبه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CI111 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 5 روز 1397/11/27 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
FG26 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1397/11/18 پنج شنبه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS71 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1397/10/29 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PM32 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1397/11/06 روزهای زوج 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SU12 دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای Professional Scrum Master 2 روز 1397/12/04 شنبه و یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX47 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1397/11/24 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EX48 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5 روز 1397/12/11 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SC68 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 3+3 روز 1397/11/06 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
SC69 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 40 1397/11/12 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SH18 دوره جامع برنامه نویسی و توسعه SharePoint Development 2016 40 1397/11/12 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM60 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1397/11/23 سه شنبه الی پنجشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO50 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1397/10/28 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SI27 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1397/12/03 جمعه ها 9.30 الی 13.30 عادی پیش ثبت نام
SW27 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 3 روز 1397/11/13 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CK94 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 4 روز 1397/12/14 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SS33 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1397/11/11 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY36 بسته ویژه برنامه نویسى پایتون python: پایتون کاربردى + پایتون پیشرفته 50 1397/10/28 جمعه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
DJ41 بسته ویژه توسعه برنامه‌های تحت وب با پایتون (پایتون کاربردی + فریم ورک جنگو) 60 1397/11/05 جمعه ها 14.30 الی 19.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC49 pack EMC ISM + EMC VNX 65 1397/11/02 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EC50 pack EMC ISM + EMC VNX 4+4 روز 1397/11/30 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی HP
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PL25 HP ProLiant ML/DL/SL Servers 3 روز 1397/12/01 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LP74 (pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202 80 1397/11/02 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
GF30 نسل پنجم شبکه مخابرات سیار 5G- آنلاين 16 1397/12/02 پنج‌شنبه ها 10 الی 14 آن لاین پیش ثبت نام
GTO30 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) آنلاین 25 1397/11/19 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VRO01 VMware : Install, Configure, Manage ICM - آنلاین 35 1397/11/04 پنج‌شنبه‌ها 15:30 الی 17:30 آن لاین پیش ثبت نام
VRO02 VMware : Install, Configure, Manage ICM - آنلاین 35 1397/11/08 دوشنبه و چهارشنبه 10 الی 11:30 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی Comp TIA, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
NTO101 +Network - آنلاین 20 1397/11/11 پنج‌شنبه ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
SPO101 +Security - آنلاین 20 1397/11/18 پنج‌شنبه ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CAO101 Cisco CCNA Routing & Switching - آنلاین 30 1397/11/12 جمعه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
CUO52 CCNA Security - آنلاین 30 1397/11/29 دوشنبه‌ها 10 الی 134 آن لاین پیش ثبت نام
CVO31 CCNA Collaboration - آنلاین 30 1397/11/30 سه‌شنبه ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EC-Council, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CEO101 CEH - آنلاین 35 1397/11/28 یکشنبه‌ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
CIO101 Certified Secure Computer User-CSCU - آنلاین 8 1397/11/13 شنبه و یکشنبه‌ 10 الی 14 آن لاین پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.


«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»