در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA274 NET+ / CCNA Routing & Switching 4+4 روز 1398/09/09 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CA275 NET+ / CCNA Routing & Switching 60 1398/09/22 جمعه ها ۹ الی 14 عادی پیش ثبت نام
CN163 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1398/09/30 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CD61 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1398/09/18 دوشنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CS30 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I ۴+۴ روز 1398/09/23 شنبه الی سه شنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
SD12 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part II -2016 4+4 روز 1398/09/30 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CF29 CISCO FirePower 70 1398/09/29 جمعه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CL14 Pack CCNA + CCNP Collaboration 60 1398/08/17 جمعه ها 14.30 الی 19.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT137 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 65 1398/09/02 شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
VT138 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 4+4 روز 1398/08/26 یکشنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VT139 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 ۶۵ 1398/09/08 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
VS47 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x 2 روز 1398/09/23 شنبه و یکشنبه 10 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
NS42 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x ۴۰ 1398/09/12 سه شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
NS43 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x 40 1398/09/15 جمعه ها 14 الی 17 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LI21 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 60 1398/08/25 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
LP78 (pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202 80 1398/08/19 یکشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC117 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v10 + Kalilinux 45 1398/09/21 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
EC118 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v10 + Kalilinux 45 1398/08/27 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CI114 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 4 روز 1398/09/09 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
FG231 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1398/09/15 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
TH23 دوره شکار تهدیدات سایبری 35 1398/09/02 شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SP10 Splunk 40 1398/08/30 پنجشنبه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TF32 ITIL Foundation v.4 چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 2 روز 1398/09/27 چهارشنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
KP27 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1398/08/27 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SU15 دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای Professional Scrum Master ۲ روز 1398/08/18 شنبه و یکشنبه ۹ الی 15 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM62 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1398/09/13 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO57 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1398/09/15 جمعه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
SO58 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1398/09/09 شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SP24 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 5 روز 1398/08/25 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 14 فشرده پیش ثبت نام
SF22 Continuous Monitoring and Security Operations :Sec 511 40 1398/09/01 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SI30 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1398/08/27 دوشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
WO26 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 32 ساعت 1398/09/08 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
CK101 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 5 روز 1398/08/18 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SS36 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1398/09/07 پنج شنبه ها 14 الی 19 عادی پیش ثبت نام
SV24 SIEM و روش‌های تحلیل داده SANS; SEC 555 3+3 روز 1398/08/18 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
SV25 SIEM و روش‌های تحلیل داده SANS; SEC 555 50 1398/09/04 دوشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
DJ23 بسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته 50 1398/08/29 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
Pt34 بسته ویژه دوره کاربردی پایتون برای مهندسان شبکه 30 1398/08/17 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SC77 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 50 1398/09/02 شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
GTS20 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 4 روز 1398/09/16 شنبه الی سه شنبه ۹ الی ۱۴ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
GTS01 نسل پنجم شبکه مخابرات سیار 5G- آنلاين 16 1398/08/24 جمعه ها 10 الی 13 آن لاین پیش ثبت نام
CAO104 Cisco CCNA Routing & Switching - آنلاین 30 1398/08/19 یکشنبه و سه شنبه ۱۷.۳۰ الی ۱۹.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CIO103 Certified Secure Computer User-CSCU - آنلاین 8 1398/08/20 دوشنبه‌ ها ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
CVO32 CCNA Collaboration - آنلاین 30 1398/08/27 دوشنبه‌ و چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
DJO413 بسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته آنلاین 40 1398/08/26 یکشنبه و سه شنبه 18 الی 20.30 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
MA10 دوره تحلیل بدافزار SANS FOR 610 40 1398/08/17 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»