در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG22 کارگاه آموزش طراحی شبکه 2 روز 1397/03/25 جمعه و شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
KM30 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه 1 روز 1397/03/24 پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
IT21 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 5 روز 1397/04/09 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
HP18 Cyber Deception & Honeypot 40 1397/05/30 سه شنبه ها 13.30 الی 16 آن لاین پیش ثبت نام
TH12 Threat Detection, Hunting and Intelligence 40 1397/04/06 دوشنبه و چهارشنبه 13.30 الی 16 آن لاین پیش ثبت نام
SD20 امنیت در سیستمهای کنترل صنعتی ICS/SCADA Security Essentials v.2 24 1397/05/04 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA255 NET+ / CCNA Routing & Switching 65 1397/03/28 شنبه و دوشنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CA256 NET+ / CCNA Routing & Switching 6 روز 1397/04/02 شنبه الی پنج شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CA227 NET+ / CCNA Routing & Switching 65 1397/05/05 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
CN152 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1397/04/21 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
CN153 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 5+4 روز 1397/05/13 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CD54 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1397/04/17 یکشنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CS98 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I 70 1397/04/12 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CF25 CISCO FirePower 70 1397/05/10 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT117 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1397/03/28 شنبه و دوشنبه 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VT119 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1397/03/24 پنج شنبه ها 14.30الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VT120 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 65 1397/04/29 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VT121 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale V6.5 4+4 روز 1397/05/27 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VH72 VMware Horizon (with View) v.7.3 40 1397/03/25 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VH73 VMware Horizon (with View) v.7.3 5 روز 1397/04/14 پنج شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VS35 Vmware Virtual SAN -VSAN v.6 2 روز 1397/04/28 پنج شنبه و جمعه 10 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
NS35 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6.2.4 40 1397/04/24 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VD28 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1397/04/24 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR16 VMware vRealize Operations Manager v6.2 40 1397/04/07 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LP32 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 3+3 روز 1397/04/25 دوشنبه الی چهارشنبه 9 الی17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
LP70 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1397/03/29 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
LP71 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1397/05/23 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CE95 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 5 روز 1397/04/16 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CE96 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 45 1397/05/14 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EA38 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1397/05/27 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST25 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1397/05/27 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CC12 Certified Chief Information Security Officer - CCISO 6 روز 1397/04/09 شنبه الی پنج شنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی Comp TIA
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SP98 +Security 30 1397/05/02 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CI110 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 5 روز 1397/04/23 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
FG22 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1397/05/12 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو, دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CW60 CCNA Wireless 4 روز 1397/05/20 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS70 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1397/05/06 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PR34 مدیریت پروژه با متدولوژی PRINCE2 3 روز 1397/05/14 یکشنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
PM30 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1397/05/15 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
KP22 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1397/03/25 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX41 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1397/04/23 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EX42 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5 روز 1397/04/16 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
EX43 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1397/05/20 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SC65 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 50 1397/04/14 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SC66 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 6 روز 1397/05/25 جمعه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM56 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1397/03/30 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
TM57 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1397/04/27 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO48 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1397/04/22 جمعه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
WS26 SANS sec 542 : WEB App PenTesting and Ethical Hacking 3+2 روز 1397/05/24 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
SW25 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 30 1397/04/28 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
ND25 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1397/05/20 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY32 بسته ویژه برنامه نویسى پایتون python: پایتون کاربردى + پایتون پیشرفته 50 1397/05/12 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
TX18 Text Mining by Python 25 1397/05/14 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
DJ39 بسته ویژه توسعه برنامه‌های تحت وب با پایتون (پایتون کاربردی + فریم ورک جنگو) 60 1397/03/25 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC42 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 65 1397/04/11 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EC43 pack EMC ISM v3+ EMC VNX v3 3+5 روز 1397/04/13 چهارشنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ES42 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 35 1397/04/15 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TG35 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 36 1397/03/31 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SI24 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1397/04/05 سه شنبه ها 13.30 الی 16 آن لاین پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»