در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG23 کارگاه آموزش طراحی شبکه 2 روز 1397/09/08 چهارشنبه و پنح شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
KM31 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه 1 روز 1397/08/04 جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
IT24 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 5 روز 1397/09/17 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
HP18 Cyber Deception & Honeypot 40 1397/08/22 سه شنبه ها 13.30 الی 16 آن لاین پیش ثبت نام
TH12 Threat Detection, Hunting and Intelligence 40 1397/09/05 دوشنبه و چهارشنبه 13.30 الی 16 آن لاین پیش ثبت نام
SD20 امنیت در سیستمهای کنترل صنعتی ICS/SCADA Security Essentials v.2 24 1397/07/26 پنج شنبه ها 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
SD21 امنیت در سیستمهای کنترل صنعتی ICS/SCADA Security Essentials v.2 3 روز 1397/08/19 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA259 NET+ / CCNA Routing & Switching 65 1397/08/04 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
CA260 NET+ / CCNA Routing & Switching 3+3 روز 1397/09/07 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CV28 CCNA Collaboration 60 1397/08/24 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CU50 CCNA Security 4 روز 1397/08/26 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CN156 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 4+5 روز 1397/09/06 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
Cn157 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1397/09/09 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
CD56 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1397/08/02 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
ML32 Multiprotocol Label Switching-MPLS 5 روز 1397/09/24 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CS102 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I 4+4 روز 1397/08/28 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CF25 CISCO FirePower 70 1397/08/02 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT124 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v.6x 65 1397/08/03 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VT125 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v.6x 65 1397/08/12 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VT126 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v.6x 4+4 روز 1397/08/26 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VH75 VMware Horizon (with View) v.7x 40 1397/08/04 جمعه ها 14.30 الی 19.30 عادی پیش ثبت نام
VH76 VMware Horizon (with View) v.7x 5 روز 1397/09/17 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 عادی پیش ثبت نام
VP18 vSphere Data Protection Advanced-VDP 2 روز 1397/09/24 دوشنبه و سه شنبه 9 الی 16 فشرده پیش ثبت نام
VS43 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x 2 روز 1397/09/22 پنج شنبه و جمعه 10 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
NS35 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x 40 1397/08/20 یکشنبه ها 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
VR20 VMware Advanced VDI 20 1397/09/22 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VD28 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1397/09/13 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR16 VMware vRealize Operations Manager v6x 40 1397/08/20 یکشنبه ها 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SR18 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x 30 1397/08/23 چهارشنبه ها 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LP32 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 3+3 روز 1397/09/12 دوشنبه الی چهارشنبه 9 الی17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
LP73 (pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202 80 1397/08/22 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CH49 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 5 روز 1397/09/24 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CE98 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 45 1397/08/02 شنبه و چهارشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CE99 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 5 روز 1397/08/26 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CE100 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 45 1397/09/01 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
CE101 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 5 روز 1397/09/24 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EA38 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1397/08/26 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST25 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1397/09/01 پنج شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
CC12 Certified Chief Information Security Officer - CCISO 6 روز 1397/09/24 شنبه الی پنج شنبه 14 الی 20.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی Comp TIA, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SP100 +Security 30 1397/08/22 سه شنبه ها 16 الی 19 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CI110 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 5 روز 1397/08/19 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
CI111 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 5 روز 1397/09/17 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
FG25 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1397/08/11 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو, دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CW60 CCNA Wireless 4 روز 1397/09/10 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS70 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1397/09/24 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PM31 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1397/09/17 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
KP23 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1397/09/02 جمعه ها 14.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
SU12 دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای Professional Scrum Master 2 روز 1397/08/05 شنبه و یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX45 Administering Microsoft Exchange Server 2016 40 1397/09/07 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EX46 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5 روز 1397/09/17 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SC66 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 6 روز 1397/09/01 پنج شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SC67 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 40 1397/09/08 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SP32 دوره جامع مدیریت و سرپرستی SharePoint Administration 2016 60 1397/08/20 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SH18 دوره جامع برنامه نویسی و توسعه SharePoint Development 2016 40 1397/09/09 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM59 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1397/09/14 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO49 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1397/09/02 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
FO19 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 5 روز 1397/08/26 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SF18 Continuous Monitoring and Security Operations :Sec 511 40 1397/08/24 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SW25 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 30 1397/08/24 پنجشنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SW26 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 3 روز 1397/08/26 شنبه الی دوشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
WO23 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1397/08/19 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EM24 EMC VNX Block Storage Deployment and Management 4 روز 1397/08/01 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EC46 pack EMC ISM + EMC VNX 4 روز بخش دوم 1397/08/01 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
EC45 pack EMC ISM + EMC VNX 65 1397/08/27 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY35 بسته ویژه برنامه نویسى پایتون python: پایتون کاربردى + پایتون پیشرفته 50 1397/08/13 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
DJ40 بسته ویژه توسعه برنامه‌های تحت وب با پایتون (پایتون کاربردی + فریم ورک جنگو) 60 1397/09/23 جمعه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ES42 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 35 1397/08/03 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CK93 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 4 روز 1397/09/24 شنبه الی سه شنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
SS32 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1397/08/24 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»