تقویم آموزشی در حال ثبت نام

در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG23 کارگاه آموزش طراحی شبکه 2 روز 1397/06/07 چهارشنبه و پنح شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
KM31 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه 1 روز 1397/06/23 جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
IT22 ITIL Practitioner+ ITIL Foundation 5 روز 1397/06/10 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
HP18 Cyber Deception & Honeypot 40 1397/06/20 سه شنبه ها 13.30 الی 16 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA258 NET+ / CCNA Routing & Switching 3+3 روز 1397/05/24 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CN153 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 4+5 روز 1397/05/30 سه شنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CN154 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1397/06/12 دوشنبه ها 8.30 الی 12.30 عادی پیش ثبت نام
CD55 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1397/06/11 یکشنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT121 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v.6x 4+4 روز 1397/05/27 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VT122 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v.6x 65 1397/06/10 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VH72 VMware Horizon (with View) v.7x 5 روز 1397/06/17 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VH74 VMware Horizon (with View) v.7x 40 1397/07/20 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VS36 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x 2 روز 1397/06/01 پنج شنبه و جمعه 14 الی 21 فشرده پیش ثبت نام
VD28 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1397/06/13 یکشنبه و سه شنبه 17.30 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR16 VMware vRealize Operations Manager v6x 40 1397/06/15 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SR18 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x 30 1397/06/16 جمعه ها 10 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CE97 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v9 + Kalilinux 5 روز 1397/06/17 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EA38 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1397/05/27 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST25 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1397/05/27 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی Comp TIA, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SP98 +Security 30 1397/06/16 جمعه ها 11 الی 14 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS70 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 5 روز 1397/06/17 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
PM30 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1397/06/10 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
KP23 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1397/06/16 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX42 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5 روز 1397/06/03 شنبه الی چهارشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
SC65 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 50 1397/06/01 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SC66 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 6 روز 1397/06/31 پنج شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM58 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1397/06/14 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO48 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1397/06/01 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
FO19 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 5 روز 1397/06/24 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
WS26 SANS sec 542 : WEB App PenTesting and Ethical Hacking 40 1397/06/22 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SW25 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 30 1397/06/16 جمعه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
SW26 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 3 روز 1397/06/17 شنبه الی دوشنبه 8.30 الی 16.30 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی Comp TIA
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ST20 +Storage 20 1397/05/28 یکشنبه و سه شنبه 18 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC44 pack EMC ISM + EMC VNX 65 1397/06/21 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
DJ40 بسته ویژه توسعه برنامه‌های تحت وب با پایتون (پایتون کاربردی + فریم ورک جنگو) 60 1397/06/10 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
GT28 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 36 1397/06/16 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS, دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SI24 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1397/06/19 دوشنبه و چهارشنبه ها 13.30 الی 16 آن لاین پیش ثبت نام
SI23 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1397/06/23 جمعه ها 9.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LP70 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1397/05/30 سه شنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
LP71 pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202) 80 1397/05/26 جمعه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CK93 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 4 روز 1397/06/24 شنبه الی سه شنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
SL18 برنامه ریزی استراتژیک امنیت Security Strategic Planning, SANS 514 40 1397/06/22 پنج شنبه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»