لیست اسامی برخی از مدرسین کاریار ارقام 

(جهت مشاهده نمونه فیلم های آموزشی مدرسین کاریار ارقام بر روی لینک کلیک نمایید)

به ترتیب حروف الفبا

 • مهندس
  ارس خانی

  کارشناس ارشد سرویس هاى مایکروسافت
  مدیر شبکه هاى مایکروسافت
  با بیش از 7 سال سابقه فعالیت و تجربه در حوزه فناورى اطلاعات و تدریس

  مسلط بر آموزش مباحث ذیل :

  SCCM 2012 R2

  SCOM 2012 R2

  Symantec Messaging Gateway Administration

  Upgrade Active Directory and CA 2008 R2 to 2012 R2

  Cross-Forest Migration Exchange 2010 to 2016

  Backup exec 2015 Administration

  Active Directory 2012 R2 Workshop

   

  تخصص ها:

  HP Servers / HP San Storages / HP San Switch

  Active Directory / DNS

  MS Windows workstation operating systems XP/Vista /7/8/10

  MS Windows Server 2003/2008/2012

  Exchange Server 2007/2010/2013/2016

  TCP/IP Ethernet Networking

  Cisco 802.1x

  Kerio Control / KerioWinroute Firewall

  Virtualization Solution ( Hyper-V and VMware vSphere)

  Backup Exec / Veeam Backup and Replication

  ManageEngine Products

  MS SQL

  System Center Data Protection Manager

  System Center Virtual Machine Manager

  System Center Configuration Manager

  System Center Operations Manager

  System Center Service Manager

   

  گواهینامه هاى بین المللى:

  MCP (Microsoft Certified Professional)

  MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

  MCSA (Microsoft Certified Solution Associate)

  MCITP (Microsoft Certified IT Professional)

  VCA (VMWare Certified Associated)

  Backup Academy Certified Professional

   

  Education Degree:

  B.S in Computer Engineering

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

   

 • مهندس
  ارغند

  • ارزياب رسمي ITIL در ايران
  • مشاوره/مديريت پروژههاي امور فناوري اطلاعات با تمرکز بر ISMS  وSOC و ITIL
  • مشاور پيادهسازي الزامات امنيت اطلاعات
  • مشاوره  نظارت بر نگهداري و توسعه الزامات شاپرک
  • مميزي (براساس دستورمديرعامل) مستقل زيرسوئيچ ها و سرويس هاي مشتريان
  • تعيين استراتژي عملياتي براساس الزامات شاپرک
  • مشاور پيادهسازي چهارچوب ITIL
  • مشاوره در پياده سازي IT master plan
  • مشاور پيادهسازي امنيت
  • مشاور توسعه سامانه هاي SOC
  • مشاوره نظارت برنگهداري و توسعه الزامات شاپرک
  • توسعه برنامه استراتژيک (سطح تاکتيکي) امنيت اطلاعات
  • مشاوره فني جهت تهيه مدل استقرار ساختار SOC
  • مشاوره فني جهت تهيه Master Plan Security
  • مدير پروژه پياده سازي استاندارد ISO 27001 و COBIT 5  منجر به دريافت گواهينامه

  ساير پروژهها:
  • پروژه پياده سازي استاندارد امنيت اطلاعات ISO27001
  • مشاور ارزيابي امنيت اطلاعات براساس الزامات سيستمي و فني
  • مشاور پيادهسازي پروژه ISO 20000
  • مشاور پيادهسازي پروژه دو سيستم مديريتي ISO 20000 و ISO 27000
  • مشاور پياده سازي IT master Plan  
  *IT admin and system analyst (T-Rex trucks Parts Inc.), USA, CA, Corona
  • Redesigning the network and implementing the topology based on blueprint
  • Implementing planning process (ICT plan) based on COBIT 4.1
  • Implementing Compliance project based on FKS requirements. (all 40 PC’s)
  • Implementing System Hardening.
  * IT admin (Ultimateautoline), USA,CA, Westminster (2012-part time)
  • Redesigning / Implementing the company’s network (for new site)
  • Handling all ICT affairs

  • سرمميز سيستم هاي مديريت امنيت و خدمات فآوا
  • سرمميز سيستم هاي مديريتي مبتني بر ISO 20001 و ISO 27001 اختصاصا در حوزه مذکور تمام شرکت هاي وابسته به صنعت مالي مميزي
  * سرمميز سيستم هاي کيفيت شرکت Loydz Register
  • مميز همکار(Nonexclusive Auditor)، در زمينه مميزي سيستم مديريتي پيش از تحريم
  • مميزي شرکت هاي متعدد دراقصي نقاط مختلف کشور و بطور کلي مميزي حدودا 70 شرکت.
  * ارزياب جايزه تعالي فناوري اطلاعات (ICTISQN)
  • ارزيابي فن آوري اطلاعات به عنوان ارزياب اختصاصا، شرکتهاي صنعت مخابرات و IT
  *رئيس امور فناوري اطلاعات
  • راهبري فرآيندهاي مرتبط با امنيت فناوري اطلاعات (ISMS)
  • راهبري فرآيندهاي مديريتي: پيادهسازي و استقرار مديريت خدمات IT (ITSM)
  *مدير امور فناوري اطلاعات
  •  راهبري پروژه استقرار سيستم امنيت اطلاعات مبتني بر ISO 27001
  • راهبري فرآيندهاي برنامه ريزي  و توسعه استراتژي فناوري اطلاعات
  • كارشناس تضمين كيفيت و تحليل سيستم ها

  مقالات و جزوات منتشره:
  ترجمه کتابهاي:
  • Security Operations Center Building, Operating and Maintaining Your SOC
  (استقرار مرکز عمليات رخداد رايانه اي – در نوبت نشر)
  • Chief Information Officer jobs and duties
  • Hacking point of Sale  (امنيت سامانه هاي پوز– در نوبت نشر)
  • IT Governance  implementing (پياده سازي حکمراني فناوري اطلاعات در سازمانها)
  • Implementing successful projects with PRINCE 2
  (پياده سازي پروژه هاي موفق براساس پرينس)

  منتشر شده توسط انتشارات سازمان فآواي شهرداري تهران:
  •    2nd national Conference on Maintenance (Measurement system for Overall Equipment Effectiveness OEE With Six Sigma Methodology)
  •    Lean production  booklet (Iran Khodro Company)
  •    5S booklet for Forman (saipa azin company)
  •    An article about TRIZ in Samaneh magazine.
   

  مدارک بين المللي:
  •    AUDITOR/LEAD AUDITOR  (ISO 27001:2005)
  •    CISSP 20150223ISC
  •    CISSP 2018
  •    ISMS (ISO 27001:2005)
  •    INTERNAL AUDIT (ISO 27001:2005)
  •    ITIL Foundation in IT Service Management
  •    ITIL Intermediate Certificate in Service Offering and Agreements
  •    ITIL Intermediate Certificate in Planning Protection and Optomization
  •    ITIL Intermediate Certificate in Operation Support and Analysis
  •    ITIL Intermediate Certificate in Release Control and Validation
  •    MCITP
  •    MICROSOFT TMG 2010
  •    CCNA Routing & Switching
  •    Train the Traner

  B.S in Engineering

   

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.


   

 • مهندس
  اینانلو

  بيش از 15 سال تجربه طراحي و پياده سازي نرم افزار و معماري سيستم هاي بزرگ در شرکتهاي مختلف از جمله ايزايران،
  معاونت رايانه وزارت علوم، خبر گزاري جمهوري اسلامي و...
  برگزاري ده ها دوره عمومي و اختصاصي براي شرکتها و موسسات دولتي و خصوصي
  بیش از ده سال تجربه مديريت و نگهداري سيستم هاي Unix و Windows و کاربري انواع مختلف سيستم هاي عامل از

  AmigaOS و Mac OSX تا FreeBSD و BeOS

  تسلط به زبانهاي برنامه نويسي با پارادايم هاي مختلف از جمله

  C# و Python
   

  و همچنين آشنايي با

  Erlang

  و زبانهاي

  Concurrent

  Education Degree:
  B.S in Engineering
   

 • دکتر
  بهروزیان

  دکترا در مهندسي فناوري اطلاعات
  مدرس تاييد شده Microsoft وEC-Council  و  Carrier Digit

  مشاور و طراح امنیت شبکه

  مشاور و طراح سرويس هاي تحت شبکه مايکروسافت و محقق امنيتي شرکت مايکروسافت.

  مدرس دوره هاي شبکه و امنيت شبکه با  بيش از 12 سال سابقه

  مدارک تخصصي و بين المللي:

  CEI : Certified EC Council Instructor

  Microsoft Certified Professional ( MCP)
  Microsoft Certified Trainer (MCT)
  Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA -2003)
  Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE-2003)
  Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA : Messaging)
  Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE : Security)
  Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
  Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
  Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA-2012)
  Certified ethical hacker (CEH)
  Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
  Cisco Certified Network Associate (CCNA)
  Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE : Security "W")
  Safety Schemes In Procurement (SSIP)
  Security+
  ISO Auditor
  Doctor of Science (Information Technology)

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

 • مهندس
  بنایی

  كارشناس ارشد مهندسى فناورى اطلاعات
  مدير فنى واحد امنيت اطلاعات، مدير پروژه هاى طراحى و راه اندازى مركز عمليات امنيت (SOC) در مجموعه هاى بانكى و پرداخت،
  مدير پروژه هاى طراحى و راه اندازى سامانه هانى پات در مجموعه هاى بانكى و پرداخت و نفت،
  مدير پروژه هاى ارزيابى امنيتى، امن سازى و مشاوره امنيتى سامانه هاى ،Core Insurance
  مديرپروژههاى ارزيابى امنيتى و امنسازى سرورهاى ويندوزى و لينوكسى در سازمانهاى بيمه و بانكى.
  با بيش از ده سال سابقه حضو ر در حوزه امنيت فناورى اطلاعات

  مهارت هاى تخصصى :

  طراحى مركز عمليات امنيت (SOC) و آشنا با تكنولوژى هاى مرتبط با آن

  طراحى مركز پاسخگويى به حوادث (CERT) مشاوره و مديريت پروژه هاى امنيت اطلاعات

  آشنا با مفاهيم محاسبات ابرى و امنيت در آن

  مديريت و امن سازى سيستم هاى مبتنى بر Unix و Linux

  آشنا با مفاهيم مرتبط با امنيت تجارت الكترونيك (Privacy- Anonymity)

  آشنايى با مفاهيم مجازى (Virtualization) و تكنولوژى مورد استفاده

  مسلط بر نرم افزارهاى :

  نرم افزارهاى ارزيابى امنيتى:
   RkHunter- Zenmap- Nessus- Acunetix- Retina-Microsoft
  SCM-OpenVAS-Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
  تكنولوژىهاى مجازىسازى:
  VMWare ESXi, VDI, VCenter, Application Virtualization
  نرم افزارهاى تشخيص نفوذ: Suricata-OSSEC- Snort
  نرم افزارهاى مديريت لاگ: OSSIM-Rsyslog- Nxlog- Snare
  نرم افزارهاى شبيه سازى شبكه: TOSSIM- GNS3
  نرم افزارهاى گزارش گيرى و داشبورد:
  AudiConsole- REMO- WeBekci
   

  مسلط بر آموزش:


  CompTIA
  CCNA , CCNP Routing &Switching
  CCNA , CCNP Security
  Honypot , SIEM, EC-Council (CEH,,CHFI, ECIH)
  SANS SEC 504 , 511 , 503, FOR 408, 508 ,610 …
  VMware

  Edication Degree:
  M.S in Computer Engineering
   

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

   

 • مهندس
  پوررنجبر

  متخصص در زمينه سيستم‌عامل لينوکس و سرويس‌هاي مبتني بر آن شامل

  Samba
  Apache
  Postfix
  Bind

  و ساير سرويس‌ها.
  طراحي و پياده‌سازي سرويس‌هاي متن باز براي سازمان‌هاي فعال در حوزه بانکي.
  متخصص در زمينه کليدها و الگوريتم‌هاي رمزنگاري.
   مدير پروژه پياده‌سازي Public Key Infrastructure در يکي از PSPهاي کشور.
  پياده‌سازي بسته لينوکسي از جمله Open VPN و Open SSL بر روي دستگاه‌هاي Embedded Linux.
  طراحي شماي مديريت کاربران براي نرم‌افزارهاي مانيتورينگ با استفاده از

  Open LDAP.
  Linux Enterprise administration
  PKI
  Advanced Shell scripting
  LDAP, Linux server hardening
  Exceptional troubleshooter

  مدارک بين المللي :

  Certificate in RHCE
  Certificate Code 805011493558422
  Certificate in LPI1
  Verification Code etgts2gvpd

  Education Degree:
  B.S in Information Security

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

   

 • مهندس
  پورمیرزا

  مشاور،طراح و مدير فني پروژه هاي مراکز داده فيزيکي و مجازي ،
  متخصص طراحي و پياده سازي VDI بر روي بستر VMware.
  متخصص طراحي و پياده سازي سرويس هاي  رايانش ابري از جمله SaaS ، STaaS و DaaS بر روي بستر VMware و با استفاده از تکنولوژي کمپاني Desktone.
  متخصص طراحي و پياده سازي BYOD بر روي بستر VMware و با استفاده از تکنولوژي کمپاني AirWatch,
  با بيش از  10 سال تحقيق و پژوهش ، تدريس و ارائه مقاله بر روي پروژه هاي Lean IT

   

  مهارت ها:

  VMware VCA-DCV, VMware VCP-DCV
  VMware VCAP-DCA, VMware VCAP-DCD
  VMware VCA-WM, VMware VCP-DT, VMware VCAP-DTA
  VMware VCAP-DTD, VMware VCA-Cloud
  VMware VCP-Cloud, Virtualization Monitoring
  Capacity Planning, Business Continuity
  Virtualization Security
  Site Recovery Management
  CCNA R&S
  CCNP R&S
  MCITP
  EMC Storage 3par
  ITIL.

  Education Degree:

  Management & Sience University (Malaysia)
  Master of Business Administration (MBA), Global marketing,  2014
  Bachelor of Science (BS), Industrial Engineering,  2010
  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.
   
 • مهندس
  تابش

  تخصص و زمینه فعالیت حرفه اى آموزشى

  کارشناس ارشد مهندسى فناورى اطلاعات، گرایش شبکه هاى کامپیوترى
  بیش از 8 سال سابقه در زمینه طراحى، مشاوره، پیاده سازى و نگهدارى زیر ساخت هاى مجازى
  (Datacenter Virtualization) و سابقه تدریس در حوزه مجازى سازى مراکز داده
  (PSP) مجازى سازى زیر ساخت شبک ه، دسکتاپ و برنام ههاى کاربردى در سامانه هاى پرداخت الکترونیک
  Call Center در واحد (VDI) مشاوره در زمینه طراحى زیر ساخت مجازى سازى دسکتاپ ها
  EMC VNX طراحى و پیاده سازى سامانه هاى ذخیره ساز
  HP Blade System طراحى و پیاده سازى سامانه هاى مبتنى بر
   

  مهارتها

   


   IT Governance implementing
   VMware NSX
   VMware Horizon View
   VMware vSphere
   VMware vSAN
   VMware App Volumes
   EMC Information Storage and Management (ISM)
   EMC VNX Block Storage Deployment and Management
   HP Blade System and Virtual Connect Networking
   Virtualization Security
   CEH
   LPIC

  B.S in Computer Engineering
  M.S. in Computer Networks

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

   

   

 • مهندس
  ثابت

  کارشناس و مشاور در زمينه طراحي و پياده سازي و نگهداري راهکار هاي مجازي سازي،
  ذخيره سازي اطلاعات, ديتا سنتر و سرويس.
  مشارکت در پروژه هاي ملي در حوزه  طراحي،
  پياده سازي و بهينه سازي ساختار مجازي سازي.
  راهکارهاي ذخيره سازي اطلاعات و سرويس سازمان هاي دولتي و خصوصي با بیش از 8 سال سابقه تدريس در زمينه مجازي سازي و سرويس هاي مايکروسافتي

  مهارت ها:

   

  WMware:

  VCP DCV , VCP Troubleshooting , VDI , VMware NSX

  MCITP 2008 Enterprise Administration
  MCSA Server 2012
  MCSE Server 2012
  MCSE Messaging 2013
  Exchange
  Lync
  CCNA
  CCNP R&S

  Education Degree:
  B.S in Software Engineering

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

   

 • مهندس
  جهانی
  بیش از یازده سال سابقه حضور در پروژه هاي انفورماتيک کشوري و داراي
  سابقه تدريس در دانشگاه،  همکاري با شرکت هاي معتبر بين المللي در حوزه تلکام،
  بيش از پنج سال سابقه حضور در حوزه پرداخت الکترونيک و ارائه راهکار هاي جامع IPBB به بانک ها،
  مميزي و مجري ايزو 27000 در حوزه پرداخت الکترونيک،
  ارائه طرح جامع co-location در مخابرات ايران ،
  دبير سه دوره همايش انجمن هاي علمي کامپيوتردر کشور ،
  ارائه راهکار هاي اتوماسيون صنعتي در کارخانجات توليدي 
  ارائه راهکار های Unified communication  
  ارائه راهکار های جامع مانیتورینگ مبتنی بر هوش مصنوعی برای شرکت های پرداخت الکترونیک 
  ارائه خدمات راه اندازی شبکه های LAN/WAN و خدمات مشاوره به بیش از 200 شرکت 

  مسلط بر مباحث  آموزشي ذيل

  CCNA R&S
  CCNP R&S
  CCNA Collaboration
  CCNP Collaboration
  CCNA Security
  MCSE
  MCITP
  MSDB
  CmpTIA Net+
  MSDB
  LPIC 1-2

  Education Degree:

  B.S in Coputer Engineering

  M.S AL & Robotic

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

 • مهندس
  خادم‌پور

  تجربیات:
  رهبرى تیم سازمان IT
  مدیریت پروژه هاى IT بشکل خاص در زیرساخت هاى شبکه اى و دیتا سنتر
  مدیریت تیم پشتیبانى شبکه و ارتباطات تجهیزات خودپرداز
  رهبرى تیم شبکه براى پیشبرد و راهبرى شبکه کامپیوترى (Operation)
  مدیریت طراحى، اجرا و نگهدارى شبکه و دیتا سنترها
  اجراى و مدیریت به همراه نگهدارى فیبرنورى و بیسیم 3G/4G  و شبکه موبایل xDSL، VSAT، WiMax ،
  طراحى، راه اندازى و نگهدارى از ساختارهاى Multipoint VPN و Dynamic Routing
  طراحى و پیاده سازى شبکه هاى Active دیتا سنتر بر پایه تکنولوژى شرکت هاى Cisco Systems و Juniper Networks
  داراى نقش Incident Management، Problem Management، Capacity Management
  در زیرساخت شبکه
  مدیریت هاب ماهواره DVB/RCS
  طراحى، اجرا و مدیریت شبکه LAN/WAN
  طراحى و اجراى مسیریابى InterVLAN در شبکه
  طراحى و اجراى WiMAX و VSAT
  راه اندازى و پیکره بندى ارتباطات ماهواره بر اساس SCPC و DVB
  طراحى و پیکره بندى شبکه هاى LAN/WAN بر اساس پروتکل هاى Frame-Relay و TCP/IP ، بر روى بستر ماهواره DSL و بیسیم
  پیکره بندى و مدیریت روتر و سویچ هاى Cisco بر اساس قرارداد فى مابین با مشتریان
  طراحى و اجراى شبکه هاى میکروسافت و زیرساخت هاى آن همانند Active Directory ، WINS و DNS، DHCP بر اساس سیستم عامل هاى MS Windows
  طراحى، اجرا و مدیریت روتر و سویچ هاى شبکه و زیرساخت Active Directory سیستم عامل MS
  MS Exchange 2000/ 2003 به همراه راه اندازى سیستم پیام رسان Windows 2000/2003
  اجرا و مدیریت 2004/ MS ISA 2000 بر اساس ساختارهاى آرایه اى و Cache/Firewall
  مدیریت سرویس اینترنت پژوهشگاه که از طریق ماهواره تامین مى گردید
   

  مهارت ها و تخصص ها:
  مربى Exin Accredit دوره هاى ITIL Foundation
  طراحى و اجراى شبکه هاى TCP/IP بر پایه Enterprise
  طراحى و آماده سازى پروپوزال براى پروژه هاى شبکه بر پایه تجهیزات Cisco Systems و Juniper Networks
  طراحى و اجراى مسیریابى هاى پیشرفته در شبکه مانند BGP و EIGRP، OSPF
  طراحى IPv4 و IPv6 بر پایه IP Planning  
  آشنا با مفاهیم ارتباطات ماهواره هاى و شبکه هاى مرتبط با آن
  مهارت و تجربه در استفاده از ارتباطات بیسیم
  داراى دانش و تجربه کارى با مفاهیم امنیت شبکه و شبکه سازى مانند DMVPN و IPSec، VPN
  داراى مهارت در طراحى و تهیه مستندات مربوط به توپولوژى شبکه با استفاده از ابزار Microsoft Visio
  تسلط در طراحى و عملیاتى نمودن زیرساخت Passive شبکه شامل کابل هاى مسى و فیبر نورى UTP
  داراى تجربه در رهبرى و مدیریت تیم طراحى و اجراى شبکه هاى کامپیوترى
  داراى مهارت در نظارت بر طراحى، اجرا، مدیریت و نگهدارى دیتا سنتر ها

  گواهینامه ها:
  COBIT 5 Foundation (Certiicate Training), Dubai, UAE
  PRINCE2 Foundation (Certiicate Training), Dubai, UAE
  ITIL OSA (Certiicate Training), Dubai, UAE
  ITIL SOA (Certiicate Training), Dubai, UAE
  Become an ITIL Trainer (Certiicate Training), Dubai, UAE
  Juniper Networks Certiied Design Associate (JNCDA) Certiied, Dubai, UAE
  Juniper Networks Certified Specialist Security (JNCIS-SEC) Certified, Dubai, UAE
  Juniper Networks Certified Associate - Junos (JNCIA-Junos) Certified, Dubai, UAE
  EPI-AP Certiied Data Center Professional (Certiication), Dubai, UAE
  Certiied Data Center Professional (Certiied Training), SMME, Dubai, UAE
  ISMS Foundation Based on ISO/IEC 27001:2005, Det Norske Veritas
  RIPE DNS for LIRs, LIR Training Course, RIPE IPv6 for LIRs, RIPE
  Cisco Systems CCNP / CCNA, Dubai, UAE
  Microsoft MCSA: Messaging on Exchange 2000, Dubai, UAE
  Microsoft MCSE / MCSA, Dubai, UAE
  Microsoft Certiied Professional, Dubai, UAE
  مدیریت عمومى، مدیریت مالى براى مدیران غیر مالى، منابع انسانى براى مدیران غیر منابع انسانى و سبد مهارت هاى فردى،
  B.S in Computer Engineering

 • مهندس
  دهقان

  مشاور،طراح و مدیر فنى پروژه هاى مراکز داده فیزیکى و مجازى
  مشاور در زمینه پیاده سازى پروژه هاى مراکز داده مبتنى بر نرم افزار بر پایه محصولات شرکت
  از جمله VMWare
  ذخیره ساز مجازى ، (VDI) زیر ساخت دسکتاپ مجازى ، (DCV) زیرساخت مرکز داده مجازى
   مبتنى بر نرم افزار 
  (VSAN)
  طراحى و پیاده سازى سرویس VMWare بر روى بستر IAAS
   متخصص طراحى و پیاده سازى زیرساخت EUC/BYOD
   مشاور در ارائه راه حل هاى BC/DR
   متخصص در زمینه استوریج هاى HP /EMC
  با بیش از هشت سال تحقیق و پژوهش ، تدریس و ارائه مقاله بر روى پروژه هاى VMware
   

  مسلط بر آموزش مباحث ذیل:

  VMware VCA-DCV – VMware VCP-DCV
  VMware VCP-DT
  VMware VSAN
  Capacity Planning – Business Continuity – Virtualization Security
  Site Recovery Management
  CCNA R&S, CCNP R&S
  MCITP
  HP storage

  Education Degree:

  B.S in Computer Engeneering

 • مهندس
  راز

  مدیر امنیت و زیرساخت شبکه هاى پرداخت الکترونیک کشور
   IPTVپیاده سازى پروژه هاى امنیت در حوزه سرویس ها 
  DSL پیاده سازى پروژه هاى شبکه در حوزه زیر ساخت شبکه هاى
  PAP در شرکت هاى DSL ریاست بخش توسعه شبکه
  در حوزه بانکدارى WAN پیاده سازى پروژه هاى زیر ساخت شبکه هاى
  در چندین استان کشور (ISP) طراحى، پیاده سازى و نگهدارى شبکه هاى ارایه دهنده خدماتا ینترنتى

  مشاور در زمینه پیاده سازى مکانیزم هاى امنیتى و ساختار هاى  SOC
  مشاور در پیاده سازى مکانیزم هاى فایروالینگ چند لایه
  مشاور در پیاده سازى مکانیزم هاى فایروالینگ برنامه هاى تحت وب
  با بیش از هفت سال تجربه در عرصه فناورى اطلاعات و تدریس دوره هاى شبکه و امنیت
  برگزارى دوره هاى آموزشى ذیل به مدت بیش از 7500 نفر - ساعت

   

  مسلط بر آموزش:

  Cisco CCIE Routing & Switching

  CCNA Routing & Switching ,CCNP Routing & Switching

  CCNA Security , CCNP Security , FIREPOWER

  CCNA & CCNP Data Center

  Cisco BCRAN ( Building Cisco Remote Access Networks.)

  Cisco CCNP BCMSN ( Building Cisco Multilayer Switching Network. )

  Cisco CCNP ONT

  Cisco CCNP BSCI ( Building Scalable Cisco Internetwork.)

  JNCIP-ENT , JNCIP-SEC , 
  FCNSA , FCNSP

  CEH , CAST

  PCI-DSS Training Courses

  VMWARE , LPIC

  Education Degree:
  B.S in Engineering

  جهت مشاهده نمونه ای از فیلم کلاس بر روی لینک کلیک نمایید.

   

 • مهندس
  زرگری

  چهارده سال سابقه کار تخصصي در زمينه شبکه و شبکه هاي وايرلس،
  مشاور ارشد شبکه هاي کامپيوتري ،
  عضو رسمي انجمن CWNA، داراي تاييديه رسمي از شرکت موتورولا،
  مشاور ارشد طراحي شبکه هاي سلولي Wi-Fi  در شرکت هاي مطرح،
  مشاور ارشد پياده سازي شبکه هاي سلولار،
  بیش از 8 سال سابقه تدريس دوره هاي تخصصي شبکه هاي بيسيم،

  آشنايي با نرم افزارهاي مانيتورينگ :

  Solarwind’s  Orion2012, MRTG, Cacti, Ping plotter, LAN guard network scanner, servers alive

  آشنايي با سخت افزار ها:

  Wireless Bridge/Router:
  (Motorola,Redline, Proxim, Micronet,PHeenet,Teletronics,Kbs,Hyperlink,Senao)
  Cisco:
  WLC(5760-2500-router(1600,1700,2600,3600,7200)-switches(Catalysts 1900,2900,3500)
  Huawei:
  Tecal RH2485,AR2220,S5700
  HP server:
  DL380 G6 – DL360 G6 - ML310 G3 – ML350 G5
  DSL modem:
  Hyundai,Patton, PARADAYN, Watson, coresess,DSLAM
  UTM Firewall:
  Cyberoam(50ing–25 ia) Dlink
  Sat modems:
  EF data SDM300, DT800
  DVB receiver:
  Sky stream, SPLSKYlane, IPrecot1010fre, IPRECOT S500, Pent office

  تسلط بر آموزش دوره هاي :

  CWNA , CWNP , CCNA Wireless, CCNP Wireless ,
  Motorola Courses

  مدراک بين المللي :

  Motorola Canopy Specialist
  Certified Wireless Network Administrator-CWNA

  Education Degree:

  B.S in Engineering

 • مهندس
  سعیدی

              زمینه‌های تخصصی:

  Linux:

  1- RHCE

  2- RHCSS, RHCVA, RHCDS

    3- Expert on Cloud PaaS, Iaas, Docker, OpenShift Origin, Kubernetes, OpenStack and has a lot of knowledge on Platform as a Service architecture for enterprise service infrastructure          

  4- Expert on Virtualization (Redhat Virtualization and Ovirt)

  5- Linux Hardening and Performance Tuning

  6- Linux Advance Routing Policy and Traffic Control

  7-Deep knowledge  about Service Clustering, Load Balancing, Reverse Cache, SELinux, PAM, IDS/IPS, Port Knocking, Samba, Apache, SMTP, OpenLDAP, FreeIPA, Fedora Directory Services, Redhat Directory Services,  Squid , DNS, Tunneling , Monitoring, Redhat  Virtualization, Radius, DHCP, HotSpot, L7 filtering, Grid Computing, Cloud Services, WebRTC, OS Tuning and other Linux services

  8-Deep knowledge in migrate Windows service to Linux Service (with a large number of practical projects)

  FreeBSD :

  1-Install and configure all of the services same as linux

  Solaris:

  1-Solaris  9 & 10

  2-Install and configure all of the services same as linux and freebsd

  Cisco:

  1-CCNA

  2-CCNP

   

  Programming:

  1- Bash(Expert), python(Expert), perl(Intermediate)

  2- Expert on Web Programming (PHP , Bootstrap, HTML, CSS ,  JS, …)

  3- Expert on Laravel Framework 4.x and 5.x. Deep Knowledge  in Service Provider, Service Container and Dependency Inejction, Contracts, Facades and Laravel Package Development

  4- C(Beginner)

  5- Good knowledge in Mysql & MariaDB database design

  Wireless:

  1- Mesh Wireless networking with Linux firmware

  Windows:

  1-Windows Server 2000 & 2003 environment

  2- Windows Server Network Infrastructure (DHCP, DNS, FTP, IIS, DFS, ….)

  3- Windows Server Active Directory , Directory Services

  4- Microsoft ISA Server 2000 & 2004

  5- Microsoft Portal Share Point Server 2003 & Share Point service 2 and 3

  6- Microsoft Exchange Server 2000 & 2003

  7-Microsoft Live Communication Server 2003, 2005

  8- Web filtering (Surf control , …)

  9- Antivirus Server & Client ( Symantec 8.0 , 9.0 , 10 & MacAfee E-policy Orchestrator 3 , 3.5)

  10- Internet Access Monitor (Linux & Windows)

  11- Microsoft Project server 2003 , 2007(pmp)

    12- Microsoft Sql Server 2000 , 2005 Administration

   

        سوابق تدریس:

  • بیش از ۸ هزار ساعت  تدریس در طی ۱1 سال در  زمینه دوره‌های مختلف لینوکس
  • مدرس دوره‌های ردهت  در سطوح RHCE , RHCSS, RHCDS , RHCVA  و دوره‌های LPI در تمامی سطوح (LPIC-1 , LPIC-2 , LPIC-3) و مدرس اولین دوره LPI-301 در ایران
  • تدریس دو‌ره‌های RHCSS, RHCVA, RHCDS, RHCE, LPI1, LPI2, LPI3 در مرکز آموزش کاریار‌ ارقام (بیش از ۴۰ دوره)
  • دوره آموزشی UML ( جهت شبیه‌سازی لینوکس)
  • دوره آموزشی FreeBSD  
  • برگزاری دوره آموزشی لینوکس دبیان(متوسطه، پیشرفته و شبکه، کنترل ترافیک،...) جهت آماده‌سازی منتخبین در مرحله کشوری مسابقات المپیاد فنی و حرفه‌ای

   

         سوابق اجرایی:

  • مدیر روابط عمومی نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع ایران (اردیبهشت 1382) - دانشگاه علم و صنعت ایران
  • عضو تیم ویرایش و گرد‌آوری کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع ایران
  • عضو انجمن علمی مرکزی دانشگاه علم و صنعت به مدت سه سال
  • عضو انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت به مدت ۳ سال
  • دبیر شورای صنفی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت به مدت یک سال
  • معاون روابط عمومی چهارمین همایش داخلی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت (بهار ۱۳۸۱)
  • بنیانگذار و مدیر انجمن گروه کاربران فدورا در ایران .
  • مدیر رسمی تیم‌ ترجمه فارسی پروژه‌های Fedora، Squid، FreeIPA
  • عضو تیم فنی لینوکس پارسیدورا

   

        سوابق کاری:

   

  • مدیرپروژه تولید سامانه نرم‌افزاری ضبط مکالمات VoIP
  • مدیر پروژه‌های سرویسهای احراز هویت مرکزی، SSO، پست الکترونیک و سیستم‌های انتقال ایمیل و ثبت‌نام و پروفایل کاربری
  • مدیر پروژه سرویس کلود Platform as a service،
  • مدیر پروژه ارزیابی سامانه‌ ایمیل‌های بومی،
  • مدیر پروژه تولید سیستم‌عامل لینوکس امن دستگاه‌های مکانیزه و مدیریت خط پروگرام دستگاه‌های مکانیزه، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ۱۳۹۶
  • مدیر پروژه تولید سیستم عامل لینوکس امن جهت دستگاه‌های مکانیزه و الکترونیکی انتخابات مجلس ۹۴ بر روی پلتفرم‌های ARM،
  • مشاور نگهداری و توسعه سیستم‌های کارت ملی هوشمند،از آبان ۱۳۹۴
  • مدیر پروژه توسعه نرم‌افزار سامانه جدید ثبت نام و اخذ اکانت کاربری دانشگاه تهران برای دانشجویان،  هویت مهمان، هویت حقوقی، پرسنل، بر روی فریم ورک Laravel  و پیاده‌سازی مهاجرت کاربران از سکوی قدیمی به سکوی جدید،
  • و .....
«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»